PROGRAM:Digitalisering av olje- og gassindustrien

09:00-09:10

Velkommen til Digital Energy 2018
Introduksjon av konferansier Chul C. Aamodt
09:10-09:40
DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret. Vi samler innovative aktører for å bygge fremtidens vinnernæringer.

Ved Tor Olav Mørseth, Daglig Leder DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Digitale teknologier gjør det mulig å tenke nytt, finne nye løsninger, effektivisere, løse gamle problemer på nye måter og ikke minst skape ny næringsvirksomhet.

09:40-10:25
Digitaliseringen gjør at vinnerne tar alt, hvordan kommer norsk næringsliv på vinnerlaget?

Ved Silvija Seres. Silvija er forsker og matematiker med stort interesse for grunderskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet. Hun har tidligere vært leder i Microsoft og i Fast Search & Transfer, og jobber nå som aktiv investor i flere teknologiselskaper, og styremedlem hos Nordea, NRK og flere. Silvija er President i Polyteknisk Forening.

10:25-11:15
Equinors digitale veikart. Slik skal vi investere de neste årene.

Ved Torbjørn Folgerø, Direktør for digitalisering i Equinor ASA. Equinor genererer enorme mengder data og setter nå fart på satsingen på digitalisering gjennom etableringen av et digitalt kompetansesenter og et digitalveikart. Målet er å i mye større grad utnytte data, avansert analyse og robotisering. Det bidrar til å styrke sikkerheten, redusere karbonfotavtrykket og øke lønnsomheten.

11:15-11:45
MINGLEPAUSE I UTSTILLEROMRÅDET
11:45-12:15
Digitalisering i praksis: Hva lærer vi?

Ved Arjen Cense, Digitalisation lead i Developmentii AS Norske Shell. AS Norske Shell er det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst operert produksjon. Selskapets opererer felt i drift på norsk sokkel inkluderer Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er selskapet medeier i en rekke andre produksjonslisenser.

12:15-12:45
Digitalisering i praksis: Fra data til handling

Ved Charlotte Skourup, R&D manager i ABB AS. Charlotte jobber med industriell forskning i tett samarbeid med kunder. Digitalisering er ikke magi, men åpner nye muligheter for å utnytte potensialet i data på tvers av disipliner og systemer som vanligvis ikke samhandler. Når eksperter i tillegg får tilgang for analyse skapes verdi av dataene.

12:45-13:15

Uten å ha menneskene i oljebransjen med på laget vil vi ikke lykkes med digitalisering.

Ved Tore Frihagen, DNV GL. DNV GL etablerer en egen digitaliseringsdivisjon med 1000 ansatte. I følge DNV GL skal selskapet få en stadig større rolle i å verifisere digitale data. Selskapet har allerede bygd en plattform for sikker deling av data, kalt «Veracity».

13:15-14:15

LUNSJ + MINGLEPAUSE I UTSTILLEROMRÅDET
14:15-14:45
Hva har forandret seg de siste årene? Hvorfor digitalisere nå?

Ved Marius Kjeldahl, CTO Oliasoft AS. Oliasoft lager programvare og løsninger for brønnplanlegging, herunder brønnbane-, casing- og tubingdesign, blowoutsimulering/killrateberegninger og conductoranalyse.

14:45-15:15
Digitalisering av sokkelen gir konkurransefordeler

Ved Petter Ulset,  Cognite AS. Fremover vil vi se at industrien tar i bruk stordata, kunstig intelligens og nye applikasjoner i et raskt tempo. Aktørene på norsk sokkel kan skaffe seg en konkurransefordel gjennom digitalisering. Cognite AS er et selskap eid av Aker, AkerBP og de ansatte i Cognite AS.

15:15-15:45
MINGLEPAUSE I UTSTILLEROMRÅDET
15:45-16:15
Slik skal vi samarbeide på tvers av forsyningskjeden.

Ved Guro Knapstad i Kongsberg Digital og VP Norsea Group Digital Henrik Heggland.

16:15-16:45

Digital Life of Field Integration

Ved Ann-Kristin Takle, Service Development Manager i Aker Solutions

16:45-17:00
Avslutning og vel hjem

Ved Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør, enerWE